Statutair vastgestelde doelstellingen

Doelstellingen Kringloop Altena

De statutair vastgelegde doelstellingen zijn:

  • het tegengaan van de enorme verspilling van grondstoffen en energie in onze samenleving en de hiermee gepaard gaande vervuiling van het leefmilieu middels het inzamelen, verwerken en verkopen van afgedankte en mogelijk herbruikbare goederen en stoffen;
  • het voorlichten van de bevolking aangaande voorgenoemde problematiek;
  • het scheppen van aanvullende blijvende zinvolle werkgelegenheid, met name voor mensen die via de bestaande wegen niet of nauwelijks plaatsbaar zijn, gebaseerd op een economische verantwoorde bedrijfsvoering;
  • de mogelijkheid creĆ«ren van het tegen een speciaal tarief beschikbaar stellen van goederen aan mensen met een sociale indicatie;
  • het stimuleren en ondersteunen van kringloopbedrijvigheid;
  • het stimuleren en ondersteunen, met name op financieel gebied, van natuur- en milieuvriendelijke initiatieven in de ruimste zin van het woord op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal gebied;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.