Over ons

Onze missie, visie, doelstelling, bestuur en jaarverslagen…

Visie

Onze visie is:

  • Mensen (opnieuw) mee laten draaien in onze samenleving door het benutten en versterken van talenten.
  • Materiaal (opnieuw) mee laten draaien in onze samenleving door het inzamelen, verwerken en verkopen van herbruikbare goederen en grondstoffen. Hiermee willen we de verspilling van grondstoffen en energie zoveel mogelijk beperken.
  • Als centraal ontmoetingspunt middenin Almkerk blijft het dorp vitaal en aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers van buitenaf.

Onze missie

Kringloop Altena heeft hart voor mens en milieu.

Onze missie is: Kringloop Altena Middenin de gemeenschap van Almkerk en Altena!

De oude boerderij met een onder architectuur opgetrokken, moderne aanbouw is een sfeervol ontmoetingspunt voor de hele samenleving en vormt samen met andere (hulp)organisaties een sociaal vangnet voor inwoners van de nieuwe gemeente en regio Altena.

Door goederen in te zamelen en geschikt te maken voor hergebruik worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers die een leuke, zinvolle tijdsbesteding wensen.

Doelstelling

Mens en milieu spelen samen de hoofdrol in onze doelstellingen.

Dat was bij de oprichting in 1986 zo; dat is anno nu nog steeds zo.

Klik hier voor onze statutair vastgelegde doelstellingen.

Ons Bestuur

De functie van bestuurslid bij Stichting Kringloop Altena is onbezoldigd.

Herman van Krieken

Herman van Krieken

Voorzitter

 

Johan Koekkoek

Johan Koekkoek

Secretaris

 

Yvonne de Brieder – de Bock

Yvonne de Brieder – de Bock

Penningmeester

 

Jan Koekkoek

Jan Koekkoek

Lid

 

Vacature

Vacature

Lid

 

Jaarverslag

Onze jaarverslagen zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: Mens, Milieu, Markt.
Onze Jaarverslagen en Jaarrekeningen zijn tot 2014 terug te lezen.
Jaarverslagen: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019
Jaarrekeningen: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20162017 | 2018 | 2019

Beleidsplan

Lees hier de publieksversie van ons beleidsplan.

Kringloop Altena is sinds 2012 erkend als ANBI.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.
RSIN / fiscaal nummer Kringloop Altena 007590520

Beloningsbeleid Stichting Kringloop Altena:

  • Bestuur = onbezoldigd.
  • Betaalde medewerkers = volgens het Handboek Arbeidsvoorwaarden Kringloopbedrijven.
  • Vrijwilligers = binnen de normen zoals de Belastingdienst die heeft vastgesteld.

Klik op het plaatje hierboven om ons in het ANBI register op te zoeken.